2015 आज Chaitra
२०७६ चैत्र
Mar/Apr 2020
आईतवारआईत
सोमवारसोम
मंगलवारमंगल
बुधवारबुध
बिहीवारबिही
शुक्रवारशुक्र
शनिवारशनि
३०
12
पञ्चमी
14
पञ्चमी
15
षष्ठी
16
सप्तमि
भौमाष्ठमी
17
अष्ठमि
18
नवमी
19
दशमी
पापमोचिनी एकादशी
20
एकादशी
21
द्वादशी
22
त्रयोदशि
१०
23
चतुर्दशि
घोडे जात्रा (काठमाडौं विदा)
११
24
औशी
१२
25
प्रतिपदा
१३
26
द्दितीया
१४
27
तृतीया
१५
28
चतुर्थी
१६
29
पञ्चमी
१७
30
षष्ठी
१८
31
सप्तमि
१९
1
अष्ठमि
श्री राम नवमी
२०
2
नवमी
२१
3
दशमी
कामदा एकादशी
२२
4
एकादशी
२३
5
द्वादशी
महावीर जयन्ती (जैनहरुलाई बिदा)
२४
6
त्रयोदशि
२५
7
चतुर्दशि
हनुमान जयन्ती, बालाजु बाईसधारामेला
२६
8
पुर्णिमा
भ पु भैरब भद्रकाली यात्रा
२७
9
प्रतिपदा
२८
10
तृतीया
२९
11
चतुर्थी